Nasledno pravo

Naš advokatski tim pruža sve pravne usluge iz oblasti naslednog prava. Sačinjavamo pisane testamente i ukoliko želite čuvamo ih u našoj kancelariji ili ih dalje upućujemo u nadležne sudove i kod javnih beležnika. Takođe rešavamo sva druga pitanja koja imate povodom testamenta – zaveštanja.Vršimo sve pravne radnje koje čine jedan testament pravno i zakonski valjanim. U saradnji sa našim stručnjacima iz oblasti neuropsihijatrije, utvrđujemo pravu i zakonitu volju ostavoioca. Naš tim će Vas zastupati u ostavinskim postupcima, sastavljati predloge za njihovo pokretanje i zahvaljujući izvrsnom poznavanju naslednog prava učiniti postupak što kraćim i zakonitim. Bez obzira na protok vremena, nekada to budu i godine i da li je sud ili javni beležnik pokrenuo ostavinski postupak, naš advokatski tim će svojim angažovanjem učiniti sve zakonske radnje gde će se efikasno sprovesti ostavinski postupak u kom će naslednici naslediti imovinu ostavioca. Sastavljamo ugovore o ustupanju i raspodeli imovini za života i ugovore o doživotnom izdržavanju, koji nakon što se pismeno sastave overavaju kod javnog beležnika i na taj način menjaju ili u nekim slučajevim isključuju delove imovine iz zaostavštine ostavioca.