O nama

Advokat Marko Jokić

Osnovnu školu i gimnaziju završio u Novom Sadu. Diplomirao i završio master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2012. godine.

U Advokatsku komoru Vojvodine 2012. godine se upisao kao advokatski pripravnik. Od 2015. godine je u Advokatskoj komori Vojvodine upisan kao advokat. 

Pravne oblasti: naknada štete, privredno pravo, porodično pravo, ugovorno pravo, krivično pravo.

+381 64 280 52 63

markoadv@hotmail.com

Advokat Marko Zarić

Nakon završene gimnazije u Novom Sadu upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, nakon čega svoje studije nastavlja na Fakultetu za pirvredu i pravosuđe u Novom Sadu, gde diplomira 2013. godine kada se upisuje u Imenik advokatskih pripravnika, a nakon položenog pravosudnog ispita 2018. godine upisuje se u Imenik Advokatske komore Vojvodine kao advokat.
Pravne oblasti: imovinsko-pravni odnosi, promet nepokretnosti, naknada štete, bankarski sporovi.

+381 69 11 05 917

advokatmarkozaric@gmail.com

Advokat Tamara Banjanin

Po završenoj gimnaziji u Novom Sadu, upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, koji završava 2016. godine. Kao advokatski pripravnik u advokatsku komoru upisana je iste godine, do polaganja Pravosudnog ispita 2019. godine kada se upisuje u imenik advokata Advokataske komore Vojvodine.

 Master studije upisuje 2019. godine na Fakultetu Tehničkih nauka, te interesovanje iz oblasti prava i advokature proširuje i u segmentu Regionalnog razvoja i prostornog planiranja.

Oblasti prava u kojima se ističe jesu naknada štete, aktuelni bankarski predmeti, porodično pravo kao i sve oblasti zaštite prava zaposlenih iz radnih odnosa.

+381 63 71 23 968

tamara.sedlan@gmail.com