Privredno pravo

Naša kancelarija pruža sveobuhvatnu pravnu podršku u različitim oblastima privrednog prava kako bismo pomogli našim klijentima da uspešno upravljaju svojim poslovanjem.

Naši iskusni advokati će vam pružiti stručne savete i pomoć u vezi sa sledećim oblastima:

Zakon o privrednim društvima
Reguliše organizovanje, funkcionisanje i prestanak poslovanja privrednih društava kao što su društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o), akcionarska društva (a.d.), komanditna društva i ostale pravne forme.

Ugovori o poslovanju
Savetujemo vas i pomažemo vam u pregovorima i izradi različitih vrsta ugovora, poput ugovora o kupovini, prodaji, distribuciji, partnerstvu, franšizingu, licenciranju i drugih.

Radno pravo
Naši advokati vam pružaju pomoć u sveobuhvatnoj pravnoj zaštiti u vezi sa radnim odnosima, uključujući pregovaranje i izradu ugovora o radu, izmenu i prekid ugovora o radu, kolektivne ugovore, kao i zastupanje u sporovima sa zaposlenima.

Bankarsko pravo
Pomažemo vam u regulisanju odnosa sa bankama i finansijskim institucijama, uključujući ugovore o kreditu, bankarske garancije, hipoteke, zaloge i druge instrumente obezbeđenja.

Intelektualna svojina
Savetujemo vas i štitimo vaša prava u vezi sa intelektualnom svojinom, uključujući zaštitu autorskih prava, žigova, patenata i drugih vrsta intelektualne svojine.

Sporovi
Naši advokati će vam pružiti pravnu podršku u rešavanju sporova, bilo da se radi o sporovima sa poslovnim partnerima, zaposlenima, državnim organima ili drugim subjektima.

Ukoliko vam je potrebna pravna pomoć u bilo kojoj od ovih oblasti ili vas interesuju druge vrste pitanja iz privrednog prava, naša advokatska kancelarija je tu da vam pruži pomoć. Kontaktirajte nas i zakažite konsultaciju sa našim stručnim advokatima koji će vam pomoći da ostvarite svoje ciljeve i zaštitite svoja prava u poslovanju.