Ugovori

Naša kancelarija pruža pravnu podršku u različitim oblastima i obezbeđuje kvalitetnu pomoć u pripremi svih vrsta ugovora.

Ugovor o radu
Ugovor o radu je dokument kojim se regulišu prava i obaveze zaposlenog i poslodavca. Naša advokatska kancelarija će vam pomoći u izradi ovog važnog dokumenta kako biste se zaštitili i ostvarili sva svoja prava kao zaposleni.

Autorski ugovor
Autorski ugovor je sporazum između autora i lica koje koristi autorsko delo. Naša kancelarija će vam pomoći u izradi ovog ugovora kako biste zaštitili svoja autorska prava i dogovorili se o uslovima korišćenja vašeg autorskog dela.

Sudska i vansudska poravnanja
Sudska i vansudska poravnanja su sporazumi kojima se okončava sudski ili vansudski spor između stranaka. Naši stručni advokati će vam pomoći u postizanju poravnanja kojima ćete zaštititi svoje interese i izbeći dugotrajno i skupo sudsko rešavanje spora.

Kupoprodajni ugovor
Kupoprodajni ugovor je dokument kojim se regulišu prava i obaveze prodavca i kupca pri kupovini i prodaji robe ili usluga. Naša kancelarija će vam pomoći u izradi ovog ugovora kako biste osigurali da su sva prava i obaveze dveju strana jasno definisane.

Ugovor o zakupu
Ugovor o zakupu je dokument kojim se regulišu prava i obaveze između zakupodavca i zakupca prilikom zakupa stana, poslovnog prostora ili neke druge vrste nekretnine. Naša advokatska kancelarija će vam pomoći u izradi ovog važnog dokumenta kako biste se zaštitili i ostvarili sva svoja prava.

Ugovor o zajmu
Ugovor o zajmu je dokument kojim se regulišu prava i obaveze između zajmodavca i zajmoprimca prilikom pozajmice novca. Naš stručni advokatski tim će vam pomoći u izradi ovog ugovora, kako biste bili sigurni da su sva prava i obaveze strana definisane na jasan i razumljiv način.

Ugovor o delu
Ugovor o delu je dokument kojim se regulišu prava i obaveze između izvođača određenog dela posla i naručioca. Naša kancelarija će vam pomoći u izradi ovog ugovora kako biste bili sigurni da su sva prava i obaveze strana jasno definisane i da ćete biti adekvatno plaćeni za svoj rad.

Ugovor o deobi (razvrgnuće)
Ugovor o deobi ili razvrgnuće, je dokument kojim se regulišu prava i obaveze između vlasnika zajedničke imovine koju žele da podele. Naši stručni advokati će vam pomoći u izradi ovog ugovora kako biste postigli pravičnu i poštenu podelu imovine.

Ukoliko trebate pomoć u izradi bilo kojeg od ovih ugovora ili vas interesuju druge vrste ugovora, naša advokatska kancelarija vam stoji na raspolaganju. Naši stručni advokati će vam pružiti sve potrebne informacije i pravnu podršku kako biste bili sigurni da ste zaštićeni i da su vaša prava i obaveze adekvatno definisani. Kontaktirajte nas i zakažite konsultaciju već danas.