Promet nepokretnosti

Tržište nekretnina u Novom Sadu je tokom prethodnih nekoliko godina doživelo pravu ekspanziju. Prilikom trgovine nepokretnostima, bilo da je u pitanju kupovina stana, kupovina kuće ili kupovina građevinskog ili poljoprivrednog zemljišta, veoma je bitno da se osigurate kako kasnije ne biste dospeli u neprilike. Šta to tačno znači? To znači da je potrebno da pribavite osnovnu dokumentaciju o nekretnini od odgovarajućih instituacija, iz koje se tačno može utvrditi da li je predmetnom nekretninom uopšte moguće prometovati, koliko kupoprodaja i prenos vlasništva mogu da budu komplikovani, da li će kupljena nekretnina u budućnosti moći da se koristi onako kako ste Vi namerili, itd. Advokatska kancelarija Novi Sad je tu da Vam omogući da lako, brzo i povoljno dobijete list nepokretnosti, kopiju plana parcele, informaciju o lokaciji i svu drugu dokumentaciju koja će Vam potvrditi da je nekretnina koju kupujete “čista” i da nećete imati naknadnih problema. Naše islustvo nas je naučilo da je u određenim slučajevima bolje u potpunosti odustati od kupovine, iako na prvi pogled sve deluje u redu. Upravo zbog tih skrivenih potencijalnih problema je preporučljivo da se posavetujete sa advokatom, jer dobar pravni savet košta mnogo manje nego loša kupovina. Prilikom prodaje nekretnina, situacija je malo jednostavnija, ali i dalje zahteva da budete pažljivi kako biste zaštitili sopstvena prava i interese.

Tržište nekretnina je oblast u kojoj učestvuje mnoštvo aktera (katastar, gradske institucije, banke, javni beležnici, agencije, fizička i pravna lica itd.) i u kojoj često dolazi do promena propisa i procedura. Gotovo je nemoguće ispratiti ove promene ukoliko se time ne bavite svakodnevno. Naš advokatski tim je tu da vam priži pravnu pomoć i savet u vezi sa svim pitanjima koja imate o prometu nekretninama.
Neke od najčešćih usluga koje pružamo našim klijentima su:
– Sastavljanje predugovora i kupoprodajnih ugovora
– Pribavljanje dokumentacije (list nepokretnosti, kopija plana parcele, lokacijski uslovi…)
– Legalizacija bespravno izgrađenih objekata
– Upis prava svojine u katastru
– Uspostavljanje, upis, realizacija i brisanje hipoteke
– Stručna procena vrednosti nekretnine
– Zastupanje u imovinsko-pravnim sporovima
– Promena namene zemljišta