Oblasti rada

 • Naknada materijalne i nematerijalne štete.
 • Naknada štete  iz osiguranja ( saobraćajne nezgode, osiguranje života i tela).
 • Naknada štete usled povrede na radu.
 • Naknada štete usled ujeda pasa lutalica, pada na javnoj površini. 
 • Razvod braka po tužbi
 • Sporazumni razvod
 • Izdržavanje (alimentacija)
 • Utvrđivanje ili osporavanje očinstva
 • Vršenje roditeljskog prava
 • Podela imovine
 • Provera zemljišta i objekata.
 • Pribavljanje dokumentacije (list nepokretnosti, kopija plana, lokacijski uslovi i sl.)
 • Sastavljanje ugovora.
 • Ozakonjenje bespravno izgrađenih objekata.

ODBRANA u svim vrstama krivičnih i prekršajnih postupaka.

 • Testament
 • Ostavinski postupak
 • Raspodela imovine za života
 • Osnivanje privrednih društava
 • Izrada statuta
 • Zastupanje u privrednim sporovima
 • Naplata potraživanja
 • Stečajni postupak
 • Ugovor o radu
 • Autorski ugovor
 • Sudska i vansudska poravnanja
 • Kupoprodajni ugovor
 • Ugovor o zakupu
 • Ugovor o zajmu
 • Ugovor o delu
 • Ugovor o deobi (razvrgnuće)