Oblasti rada

Naknada štete

Naknada materijalne i nematerijalne štete, vansudsko poravnanje, pad na ulici, iy osiguranja, ujed psa, naknada štete u saobraćaju, izgubljena dobit, povreda na radu…

Krivični i prekršajni postupci

Zastupanje u svim vrstama krivičnih i prekršajnih postupaka…

Imovinsko-pravni odnosi i promet nekretnina

Provera zemljišta i objekata, sastavljanje ugovora, pribavljanje dokumentacije (list nepokretnosti, kopija plana, lokacijski uslovi i sl.), upis u katastar nepokretnosti, legalizacija…

Porodično pravo

Razvod braka, razvod po tužbi, sporazumni razvod, izdržavanje (alimentacija),  nasilje u porodici, zaštita prava deteta, utvrđivanje ili osporavanje očinstva, vršenje roditeljskog prava, podela imovine u braku…

Nasledno pravo

Testament, ostavinski postupak, ugovor o doživotnom izdržavanju…

Privredno pravo

Osnivanje privrednih društava, izrada statuta, zastupanje u privrednim sporovima, naplata potraživanja, stečajni postupak…

Ugovori

Izrada svih vrsta ugovora, ugovor o radu, autorski ugovor, sudska i vansudska poravnanja, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu, ugovor o zajmu, ugovor o delu, deobe…